Pohjoismaiden suurimpia vaatetusalan yrityksiä

Suomalainen perimä
ja taito-tieto

Brändit

K A N S A I N V Ä L I S E T
kuluttajabrändit

Ydinosaamisena innovaatio

Meidän kanssamme
M E N E S T Y T

Meidän tarinamme

Yli sadan vuoden
K O K E M U K S E L L A

Uteliaisuus on tie menestykseen

I N N O V A T I I V I S U U S
on ydinosaamistamme

Vastuullisuus

sosiaalinen
V A S T U U

Meidän tarinamme

K U U N T E L E M M E
ja
O P I M M E