Meistä

VISIO

Olla alan pidetyin ja menestyksekkäin tekstiilialan yritys, joka tuottaa mitattavaa arvoa työntekijöilleen, yhteistyökumppaneilleen, loppukuluttajilleen ja sijoittajilleen.

MISSIO

Tutkia jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen sekä kehittää brändi- ja tuotetarjontaa vastataksemme huomisen markkinaodotuksiin jo tänään.

ARVOT

YRITTÄJYYS on toimintamme perusta

Olemme suomalainen sukuyritys, jolla on yli 100 vuoden historia –  vakiintunut, taloudellisesti vakaa ja luotettava työnantaja, yhteistyökumppani ja yhteiskunnan jäsen.
Tiivis yhteenhitsautunut ryhmä sitoutuneita, aktiivisesti osallistuvia yksilöitä, joille on yhteistä kunnianhimo ja halu pärjätä ja menestyä. Kunnioitamme tietoa, kokemusta ja toinen toisiamme. Uskomme itseemme ja erotumme tekemisellämme.

INNOVATIIVISUUS on ydinosaamistamme

Kyseenalaistamme kaikkea, koska uteliaisuus on tie innovatiivisuuteen ja menestykseen. Yhdistämme designin, tuotannon ja markkinoinnin ylläpitääksemme laadukkaiden volyymibrändien salkkua. Keskittymällä näille kolmelle alueelle lisäämme ymmärrystä luodaksemme pitkäkestoista arvoa kaikille tuotteitamme myyville tai käyttäville tahoille – ne auttavat meitä nostamaan kilpailukykyämme markkinoilla.

Olemme valmiita jatkuvaan MUUTOKSEEN

Jokaisessa kehittymisen, tekemisen ja muutoksen vaiheessa pysymme lähellä asiakasta ja toimimme kilpailijoitamme ketterämmin.    Pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden muutoksia ja jatkuvasti uudistamaan tapaamme vastata niihin tuottavimmalla mahdollisella tavalla.  Pysymme keskittyneinä ja  ratkaisukeskeisinä ja etenemme nopeasti luodaksemme parasta pitkäkestoista arvoa itsellemme ja omistajillemme.

KOKEMUS on tulevaisuuden aseemme

Yhdistämällä kokemuksemme ja näkemyksemme vahvaan asiakas- ja loppukäyttäjäymmärrykseen luomme vahvat työkalut kaupallisen menestyksen ja luotettavan maineen saavuttamiseksi.  Hyödyntääksemme sukuyrityksemme perimän parhaalla mahdollisemma tavalla ja tarttuaksemme jatkuvasti kehittyviin kuluttajaodotuksiin autamme kaikkia erottumaan – miten ja missä sitten itsensä haastavatkin.

SUORITUSKYVYLLÄ rakennamme menestystä

Lisäämme pitkäkestoista arvoa kaikkeen mitä teemme. Kuuntelemme ja opimme ja optimoimme tapaamme kohdata markkinoitamme tuottavimmalla mahdollisella tavalla. Perimämme kannustaa meitä tuottamaan arvoa omistajiemme, asiakkaidemme ja kuluttajiemme sijoituksille – samalla vaalimme mainettamme taloudellisesti vakaana, luotettavana ja välittävänä yrityksenä.

Meidän kanssamme MENESTYT

Menestyjät eivät koskaan lopeta maaliviivalla. Heidän katseensa on jo seuraavassa haasteessa. Pysymme uteliaina, etsimme aina uutta niin designissa, tuotannossa kuin markkinoinnissa – kuuntelemme herkällä korvalla alati muuttuvia loppukuluttajan ja asiakkaan vaatimuksia.
Tekemisemme perustuu yli sadan vuoden ajalta kertyneisiin ainutlaatuisiin kokemuksiin sekä nykyiseen vahvaan taloudelliseen asemaamme, läheisiin asiakassuhteisiin sekä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme luottamukseen.
Kuuntelemme ja opimme. Kyseenalaistamme. Arvioimme tulevaisuuden mahdollisuuksia ja rohkaisemme ihmisiä maksimoimaan potentiaalinsa.
Pysymällä valppaina ja joustavina pystymme luomaan kilpailuetua ja tarvittaessa muuttumaan tarjotaksemme loppukäyttäjälle yksilöllisiä kokemuksia ja tuottaaksemme arvoa työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme.
MENESTY kanssamme.

Screen Shot 2016-05-20 at 11.08.04 Screen Shot 2016-05-20 at 11.07.17