Vastuullisuus

SOSIAALINEN VASTUU

Luhta toimii sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Vastuullisen toiminnan tärkeys korostuu toimintojen jatkuvasti kansainvälistyessä ja verkostoituessa. Luhta noudattaa lakeja ja kansainvälisiä normeja ja on sitoutunut jatkuvasti parantamaan sosiaalisen vastuun ohjelmaansa.

Sosiaalisen vastuun valvonta
Luhta-konsernin tuotteiden valmistus on siirtynyt kohti Aasiaa, erityisesti Kiinaan. Tytäryhtiö Kiinassa etsii yritykselle sopivat yhteistyökumppanit ja neuvottelee tuotantosopimukset.
Luhta vaatii kaikkia alihankkijoitaan sitoutumaan sovittuihin tuotantoperiaatteisiin ja tukee alihankijoita heidän sosiaalisen vastuun kehittämisessä. Konserni on mukana tunnetuimmassa sosiaalisen vastuun Business Social Compliance Initiative (BSCI) –ohjelmassa. BSCI tekee töitä edistääkseen turvallisia, terveellisiä ja eettisesti hyväksyttäviä työskentelyoloja kaikkialla maailmassa. Ohjelma sisältää alihankkijoiden auditointeja, joita toteuttaa puolueettomat BSCI-sertifioidut yritykset. BSCI on määritellyt standardit myös ympäristön suojelemiseksi.

Tuoteturvallisuus
Luhta kantaa vastuuta haitallisten aineiden riskien eliminoinnista noudattamalla kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, auktorisointia ja rajoittamista käsitteleviä REACH-säännöksiä.

Eläinten oikeudet
Luhta on sitoutunut kunnioittamaan eläinten oikeuksia kaikkialla maailmassa. Ennen yhteistyön aloittamista kaikkien alihankkijoiden tulee sitoutua osana hankintasopimusta Code of Conduct –ohjeisiin sekä yrityksen ehdottomiin toimintaperiaatteisiin, joissa edellytetään eläinten eettistä kohtelua. Konsernin tuotteissa käytetyiltä turkiksilta, untuvilta ja höyheniltä vaaditaan alkuperätodistukset, joiden käytön edellytyksenä on eläinten eettinen kohtelu.

responsibility